Przepisy gry

 1. Przy stole gra czterech graczy – talia 16 kart (asy, damy, walety, dziesiątki).
 2. Zajmowanie miejsca przy stole – odbywa się według kolejności siadania do stolika lub przez losowanie najwyższej karty z tali do gry. Rozdający tasuje talię i daje ją do przełożenia graczowi poprzedzającemu. Rozdaje karty, cztery razy po jednej karcie każdemu z graczy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, na sobie kończąc.
 3. Gra podzielona jest na dwa etapy:
 4. ROZGRYWKA – karty rozdaje się pojedynczo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdemu graczowi po cztery. Gracz, który jest na wyjściu rozpoczyna zagrywkę.
 5. LICYTACJA – to ustalenie kontraktu, jaki będzie rozgrywany. Licytację prowadzi gracz kolejny po rozdającym karty, pytając pozostałych graczy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Prowadzący licytację kończy jako czwarty i zgłasza ewentualny kontrakt. Licytacja kończy się, gdy żaden z graczy nie zgłasza kolejnej zmiany do ustalonego kontraktu, mówiąc: „pas”. Nie zgłoszenie żadnego kontraktu oznacza, że rozgrywana będzie ZWYKŁA GRA (ewentualnie CICHA). Każda kontra podnosi stawkę o 100%. Grający ZOLO lub GRAN, który zamierza wziąć wszystkie bitki, może to zgłosić w czasie licytacji dodając odzywkę: „DU”., np.: ZOLO – DU, GRAN – DU. Odzywka „DU” oznacza podwyższenie wartości stawki o 100%.
 6. STARSZEŃSTWO KART, w zależności od zakontraktowanego kontraktu, jest następujące:
 1. ZWYKŁA GRA, WESELE, CICHA, ZOLO, ZOLO – DU, BASZKA

TRUMFY: as , 10 , dama , dama , dama , dama , walet , walet , walet , walet , as , 10

FELE: as , 10 , as , 10

 1. GRAN, GRAN – DU

TRUMFY: walet ,walet , walet ,walet ,

FELE: as , 10 , dama , as , 10 , dama , as , 10 , dama , as , 10 , dama ,

 1. Punktacja poszczególnych kart (oczek): as – 11 pkt, 10 – 10 pkt, dama -3 pkt. walet -2 pkt.
 2. RODZAJE GIER:
 1. ZWYKŁA GRA – ma miejsce wówczas, gdy żaden z licytujących nie zgłosił kontraktu (gry) indywidualnego i nie wystąpiła CICHA. W takim przypadku STARYMI zostają gracze, którzy posiadają: damę: i , a dwaj pozostali są MŁODYMI. Podział na strony: STARYCH i MŁODYCH, ujawnia się dopiero podczas rozgrywki. STARZY wygrywają łącznie, gdy zdobędą minimum 53 pkt. Wyjście dla STARYCH wynosi 27 oczek.
 2. WESELE – może zgłaszać ten gracz, który ma jednocześnie obie STARE DAMY: i . Zgłoszenie w czasie licytacji kontraktu WESELE oznacza, że grają ze sobą zgłaszający WESELE i gracz, który ma w ręku waleta (ewentualnie w kolejności lub , w przypadku, gdy określone walety ma również STARY. Kto jest drugim STARYM ujawni się dopiero podczas rozgrywki. WESELE wolno zgłosić tylko w pierwszym okrążeniu licytacji. WESELNICY traktowani są wówczas razem jak STARZY w ZWYKŁEJ GRZE. W celu wygrania muszą łącznie zdobyć ponad połowę oczek (co najmniej 53) w grze ze zwyczajnym porządkiem siły kart.
 3. CICHA – gracz z CICHĄ jest pojedynczym STARYM, pozostali trzej są MŁODYMI. STARY rozgrywa grę indywidualnie przeciwko pozostałym, ale nie zgłasza tego faktu podczas licytacji. Liczy, że „po cichu” uda mu się zebrać ponad połowę oczek (co najmniej 53) i samodzielnie wygrać grę.
 4. GRAN licytujący (pojedynczy zawodnik grający indywidualnie przeciwko trzem pozostałym) zobowiązuje się do wzięcia ponad połowy oczek (co najmniej 53), w grze z porządkiem siły kart właściwym dla GRANA.
 5. ZOLO – licytujący (pojedynczy zawodnik grający indywidualnie przeciwko trzem pozostałym) zobowiązuje się do wzięcia ponad połowy oczek (co najmniej 53) w grze ze zwyczajnym porządkiem siły kart.
 6. GRAN – DU licytujący (pojedynczy zawodnik grający indywidualnie przeciwko trzem pozostałym) zobowiązuje się do wzięcia wszystkich czterech bitek w grze z porządkiem siły kart właściwym dla GRANA.
 7. ZOLO-DU – licytujący (pojedynczy zawodnik grający indywidualnie przeciwko trzem pozostałym) zobowiązuje się do wzięcia wszystkich czterech bitek w grze ze zwyczajnym porządkiem siły kart.
 8. BASZKA – honorowe ZOLO – DU, składające się z 4 dam – Korona BASZCZI – MÉSTER.
 9. ZASADY OGÓLNE:
 1. Kontry w kontrakcie liczymy tylko przeciwko przeciwnikowi tzn. w obliczeniu gry pominięte zostaną kolejne skontrowania zgłoszone przez tę samą stronę,
 2. ZOLO ma pierwszeństwo przed GRANEM. Gdy zawodnik zalicytuje GRAN to po otrzymaniu kontry może podwyższyć licytację do ZOLO,
 3. Nie można samemu dać sobie kontry na CICHĄ, ale można rekontrować.
 4. Wyjście – dla MŁODYCH 26 oczek, dla STARYCH wynosi 27 oczek.
 5. Bok – równa ilość oczek (po 52), wygrana MŁODYCH.
 6. Gdy zawodnik popełni błąd (np. nie dołoży do koloru, nie przebije TRUMFA lub FELI) sam przegrywa na tyle ile był wylicytowany „kontrakt’’, np. ZOLO.
 7. Można grać CICHA z damą karo na dobiciu, ale NIE PRZYJMUJE się KONTRY.
 8. Nie wolno wychodzić kartą przed zamknięciem licytacji.
 9. Obowiązuje „karta stół” i nie wolno obejrzeć bitki zabranej ze stołu.
 10. Cztery D (damy) grają – BASZKA, Na wykładane kontrakty, np.: GRAN, ZOLO, GRAN – DU, ZOLO – DU przyjmuje się „KONTRY”.
 11. Gramy 5 rund po 32 rozdania
 12. Czas na rozegranie jednej rundy to 40 min + 5 min przerwy. Po upływie 40 minut stolik, który nie dokończył gry przerywa ją – liczy się wynik w momencie przerwania. Wprowadzony zostanie zegar z sygnalizacją. Rozgrywkę można przedłużyć ze względu na nieprzewidziane okoliczności, które utrudniły grę – decyduje sędzia główny.
 13. Gdy przy stoliku brak jednego zawodnika (spóźnienie przekroczy 5 min), spóźniony otrzymuje minus 15 punktów, natomiast pozostali po plus 5 punktów, natomiast jeżeli brakuje dwóch zawodników – spóźnieni otrzymują po minus 15,
 14. Gdy spóźnienie przekroczy 10 minut – rozgrywkę uznaje się za zakończoną, zawodnik spóźniony otrzymuje minus 4(-120) punkty natomiast pozostali zawodnicy 4(+40) punkty,
 15. Gdy zawodnik odchodzi od stołu po minimum 10 rozdaniach zawodnicy utrzymują zapis punktowy 6, 4, 2, -4 według uzyskanych wyników (bez względu na wynik dodatni lub ujemny. Do 10 rozdań zawodnicy otrzymują po 4(+40) punktów, natomiast zawodnik, który odszedł minus 4(-120),
 16. Gdy zawodnik przy GRA FAUL lub zachowuję się nieodpowiednio (alkohol) trzej pozostali gracze mogą w porozumieniu z sędzią podjąć decyzję o wykluczeniu z dalszej gry. Punktację stosuje się analogicznie ja w punkcie o),
 17. GRA FAUL – nie wolno zgłosić kontraktu, gdy nie ma się odpowiednich wartości kart, które pozwalają wygrać dany kontrakt – interpretacja rozgrywki należy do sędziego głównego, który rozstrzyga konflikt – ma prawo ukarać zawodnika za grę faul – np. Gran-du bez waleta trefl…
 18. Gramy bez KARY
 19. Gramy tylko przy stolikach 4-osobowych – w przypadku większej ilości zawodników – zawodnik pauzujący otrzymują 4 punkty oraz +40 punktów stolikowych.
 20. Wszelkie niejasności rozwiązuje sędzia główny.

BASZKA MÉSTER SPORT – tabela punktacji za rodzaj gry

 

Rodzaj gry

Wynik

Wypłata

Bez kontry

Kontra

Re-kontra

Bok

Hirsz

Baszka

Wygrana

od każdego

10

X

X

X

X

Zolo-du

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

10

10

20

20

40

40

X

X

X

X

Gran-du

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

10

10

20

20

40

40

X

X

X

X

Zolo

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

5

5

10

10

20

20

X

X

X

X

Gran

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

5

5

10

10

20

20

X

X

X

X

Cicha

Wygrana

Przegrana

od każdego

dla każdego

4

4

8

8

16

16

32

32

X

X

Wesele

Gra zwykła

Wygrana Starych z wyjściem

Młodzi – Starym

1

2

4

8

16

Wygrana Młodych z wyjściem

Starzy – Młodym

2

4

8

16

32

Wygrana Starych bez wyjścia

Młodzi – Starym

2

4

8

16

32

Wygrana Młodych bez wyjścia

Starzy – Młodym

4

8

16

32

64

Wygrana Starych bez bitki

Młodzi – Starym

3

6

12

24

48

Wygrana Młodych bez bitki

Starzy – Młodym

6

12

24

48

96

 

Punktacja BASZKA MÉSTER SPORT (seria 32 rozdań)

 

1 miejsce – 6 pkt

2 miejsce – 4 pkt

3 miejsce – 2 pkt

4 miejsce – 0 pkt

 

Przy wyniku remisowym: punkty za miejsce dodaje się i dzieli przez liczbę zawodników.

 1. Drużyna uczestnicząca w Puckiej Lidze Baśki składa się maksymalnie z 6 graczy. Zgłoszenie następuje na specjalnych drukach
 2. Do punktacji drużynowej zaliczany jest wynik maksymalnie 4 najlepszych graczy z każdego turnieju. Pozostałym wyniki zaliczane są do klasyfikacji indywidualnej.
 3. Rozgrywki przeprowadzone zostają w 18 turniejach.

Sędziowie wyznaczeni do rozstrzygania spornych sytuacji (decyzję podejmuje dwóch sędziów)

– Henryk Radtke, Andrzej Szlas, Waldemar Zduńczyk, Zbigniew Drzeżdżon, Mateusz Adas

Regulamin obowiązuje od 16 września 2017r.